Basismodule ZiROP.nl

De basismodule is bedoeld voor die medewerkers die een sleutelfunctie in het ZiROP uitoefenen. Het ZiROP zal vaak zelf aangeven wie dat zijn.

Voor de indeling van de lesstof volgen we zoveel mogelijk de indeling volgens de leidraad ZiROP, waardoor alle belangrijke onderwerpen, processen en begrippen aan bod komen.

Wat komt aan bod?

01. Fase van preparatie

 • Het belang van een goede risico- en omgevingsanalyse.
 • Met welke rampscenario’s moet het ziekenhuis rekening houden?
 • Hoe ziet het eigen ZiROP er uit, hoe is het opgebouwd en waar kan ik het vinden?
 • Het verschil tussen flitsrampen en ‘olievlekrampen’.
 • Welke rol speelt opleiden, trainen en oefenen in de voorbereiding op rampen?

02. Fase van berichtgeving en besluitvorming

 • Het belang van een goede procedure.
 • Wie zijn daarbij betrokken?
 • Wie neemt het besluit het ZiROP te activeren en waarom.
 • Factoren die invloed hebben op de besluitvorming en te nemen maatregelen.
 • De eigen veiligheidsregio en GHOR.
 • Welke rol speelt het gewondenspreidingsplan.

03. Fase van alarmering

 • Het belang van goede alarmering.
 • Hoe de alarmering van medewerkers is geregeld.
 • Welke middelen zet het ziekenhuis daar voor in?
 • Wat doen we wanneer alle netwerken zijn uitgevallen?

04. Fase van opschaling

 • Wie geven er leiding binnen het ZiROP?
 • Wat zijn de opvanglocaties van slachtoffers?
 • Hoe ziet de begeleiding en opvang van familie en pers uit uit?
 • De registratie, identificatie van, en informatievoorziening aan slachtoffers.
 • Aandachtspunten bij de inzet van specifieke communicatiemiddelen.
 • De rol van triage in de opvang en behandeling van slachtoffers.
 • Het verschil tussen de verschillende slachtoffercategorieën en hun zorgvraag.

05. Fase van definitieve behandeling

 • Wat te doen als de ramp langer duurt?
 • Het effect van flitsrampen op de opvangcapaciteit.
 • Wat zijn secundaire slachtoffers?

06 . Fase van afschaling

 • Aandachtspunten bij het proces van afschalen.
 • Welke factoren bepalen het moment van afschalen?
 • Debriefing en evaluatie.
 • De nazorg aan medewerkers.

07. Toets basismodule

08. Herkansing toets basismodule

 

 

 

Naar andere module

CMT module

SEH-module

ICOS

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl