Beheer ZiROP Isala, Zwolle

Wat is een ZiROP?
Het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) beschrijft de maatregelen die het ziekenhuis neemt bij een grote toestroom van slachtoffers. Het ZiROP bevat richtlijnen, procedures en specifieke taakomschrijvingen met als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk blijft doen wat hij/zij in de reguliere situatie ook doet.

Wat houdt het beheer van een ZiROP in?
Het beheer omvat het opstellen, het afstemmen met de externe partners, actualiseren en borgen van het ZiROP. Relevante, getoetste landelijke ontwikkelingen worden meegenomen.
Daarnaast worden de in het plan benoemde sleutelfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend.

Wat doet Code Rood?
Code Rood beheert het ZiROP van Isala. Wij verzorgen ook de scholingsactiviteiten behorende bij het ZiROP.

ZiROP beheerder

Mark Hekkert

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl