Oefenen

Real life familie- en verwantenopvang

Bij een ramp kan er veel onzekerheid bestaan bij familie en verwanten van (mogelijke) slachtoffers. Vooral wanneer er sprake is van vermissing en instanties en hulpverleningsdiensten niet direct informatie kunnen geven. Ziekenhuizen zijn dan vaak een van de eerste locaties waar gezocht gaat worden.

Met behulp van een realistisch scenario, confronteren we het ziekenhuis met een stroom van familie en verwanten. De opvang, begeleiding en het informeren van deze groep zijn vervolgens de oefendoelen waar het ziekenhuis mee aan de slag gaat.

Real life slachtofferopvang

Waarschijnlijk is er geen betere manier om een externe calamiteit te beoefenen dan door gebruik te maken van ‘echte’ slachtoffers (Lotus). Code Rood heeft de afgelopen jaren veel van dit soort oefeningen georganiseerd. Met behulp van een realistisch scenario en realistische slachtofferbeelden kunnen we oefeningen organiseren die door deelnemers als zeer realistisch worden beoordeeld.

Oefening Command & Control

Op basis van een realistisch intern of extern scenario testen we in deze oefening vooral de snelheid waarmee een crisisorganisatie in beweging komt. Hoe snel vindt de besluitvorming plaats?, nemen deelnemers in de kritieke beginfase de juiste besluiten?, op welke wijze krijgt de structuur van command & control gestalte? en hoe stemmen de verschillende niveaus binnen een crisisorganisatie met elkaar, of met bijvoorbeeld belangrijke actoren binnen de veiligheidsregio af?

Emergo in de keten

Wanneer de kritische afdelingen (SEH, OK, IC en opvangplaatsen T3) zijn opgeleid en getraind, dan is een ketenoefening een goede afsluiting. Code Rood heeft hier veel ervaring in opgedaan en maakt gebruik van een ervaren oefenstaf. In deze oefeningen maken we net als in de trainingen gebruik van ETS (Emergo Train System).

Bovenstaande oefeningen kun je goed combineren met de modules uit ZiROP.nl.
Afhankelijk van het informatiemanagementsysteem van een ziekenhuis wordt Netcentrisch werken in oefeningen opgenomen.

Alarmeringsoefeningen en bereikbaarheidstesten

Code Rood kan alarmerings- en bereikbaarheidsoefeningen uitwerken om de bereikbaarheid en parate kennis van de verschillende sleutelfunctionarissen in uw ZiROP tijdens deze fase te testen.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl