Opleiden

Netcentrisch werken

Voor functionarissen binnen een crisisteam en informatiecoördinatoren van een ziekenhuis bieden we een programma aan waarin cursisten kennismaken met het Netcentrisch werken.
In twee uur tijd leert de cursist op welke wijze Netcentrisch werken de besluitvorming ondersteunt en maakt de cursist kennis met de applicatie LCMS-GZ.

Kijk op de pagina Netcentrisch werken voor meer informatie over dit project.
Deze activiteit kun je goed combineren met de crisismanagementmodule uit ZiROP.nl.

Ramp op tafel

Voor alle sleutelfunctionarissen binnen het ZiROP heeft Code Rood rampenscenario’s ontwikkeld en uitgewerkt in casussen. Op basis van deze scenario’s leer je via gerichte opdrachten wat je moet kunnen en weten om je functie goed te kunnen uitoefenen. Naast de eigen functie komen ook andere processen uit het ZiROP, veel voorkomende begrippen en de organisatie tijdens rampen aan bod.

Deze activiteit kun je goed combineren met de basismodule uit ZiROP.nl.

Ondersteuner crisisteam

In één dagdeel leer je aan de hand van een interactieve werkvorm op welke wijze jij het crisisteam kan ondersteunen in het verwerken en ordenen van informatie. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan de BOB-methodiek binnen het crisisteam. Verder leren we je op welke wijze je de voorzitter kan ondersteunen tijdens het crisisoverleg.

E-learning ZiROP.nl

Kijk op de pagina ZiROP.nl voor meer informatie.

FDMcourse

De Nederlandse cursus Fundamental Disaster Management (FDM) bereidt IC-afdelingen voor op de opvang en behandeling van IC-patiënten bij grootschalige rampen. Het FDM-programma biedt IC-professionals handvatten om zich te prepareren op deze opvang en de gevolgen daarvan.

De van oorsprong Amerikaanse cursus is toegespitst op de voorzieningen en mogelijkheden in de Nederlandse situatie. FMD is een eendaagse cursus die rust op twee pijlers:

  1. kennis van specifieke rampen en de medische gevolgen daarvan;
  2. goede organisatie van de IC-zorg

Na de cursus zijn de deelnemers in staat de specifieke medische behoeften van rampenslachtoffers te herkennen en de benodigde behandeling toe te passen. Ze kunnen de IC-organisatie en de inzet van professionals en middelen afstemmen op de behoefte. Daarnaast kunnen deelnemers een leidraad opstellen voor IC-triage en de verdeling van schaarse middelen tijdens een ramp.

Meer informatie en inschrijving.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl