Crisismanagementmodule (CMT) ZiROP.nl

De crisismanagementmodule richt zich op medewerkers die een leidinggevende rol hebben binnen het ZiROP. Ze maken deel uit van een crisisteam.

Wat komt aan bod?

01. Leiding en Coördinatie

 • Waar let je op bij het inrichten van de structuur van Command & Control binnen het ZiROP?
 • Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden horen daar bij?
 • Hoe maak je onderscheid tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau?
 • Waarom afspraken over het mandaat per niveau belangrijk zijn.
 • De rol van klokmanagement bij de onderlinge afstemming.

02. Crisisbesluitvorming

 • Waarom een goede crisisagenda het crisisoverleg kan ondersteunen.
 • Welke afspraken binnen een crisisteam de effectiviteit van het  crisisoverleg kunnen verhogen?
 • Wat zijn de aandachtspunten binnen het proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB-methodiek).

03. Informatiemanagement

 • De rol van informatiemanagement ter ondersteuning van het proces van besluitvorming.
 • Het effect van Netcentrisch werken op het proces van besluitvorming.
 • Het effectief verwerken en ordenen van informatie.
 • Het gebruik van middelen bij informatiemanagement.

04. Operationele communicatie

 • Waar moet een goede boodschap aan voldoen?
 • Hoe voorkom je fouten in de communicatie?

05. Communicatie en voorlichting

 • Wat zijn belangrijke communicatiemomenten?
 • Aandachtspunten in de omgang met de media.
 • De doelgroepen voor het delen van informatie.

 06. Toets CMT module

07. Herkansing toets CMT module

Naar andere module

Basismodule

SEH-module

ICOS

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl