Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel Code Rood de informatie op www.coderood.nu met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Code Rood kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct, dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek of materialen.

Gebruik cookies
De website van Code Rood maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren.
Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld over bezoekersaantallen, populaire agenda’s en veel gezochte onderwerpen. Hierdoor kan deze website beter worden afgestemd op de bezoekers en gebruikers.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Verwijzingen op coderood.nu voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Code Rood worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Code Rood draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites worden aangeboden.

Verwijzing naar informatie op www.coderood.nu
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Code Rood. Code Rood wenst dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.coderood.nu in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van de webcoördinator heeft.

Wijzigingen
Code Rood behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op www.coderood.nu van kracht.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl