FDMcourse

Inschrijven ยป

Voor wie

Intensivisten, medisch specialisten met IC-affiniteit, specialistisch IC-verpleegkundigen en IC-management.

Leerdoelen

Voorbereiden van IC-afdelingen voor de organisatie van opgeschaalde IC-zorg bij rampen en calamiteiten.

Inhoud

De cursus bereidt professionals voor op rampenopvang op de IC. Tijdens de cursus wordt de ziekenhuis rampenorganisatie belicht. De focus ligt op de Intensive Care (IC). Hoe heeft de IC zich voorbereid?, welke beslissingen moeten er worden genomen?, wie neemt het voortouw? en wat is het effect op korte en lange termijn bij verschillende rampenscenario’s. De deelnemer krijgt handvatten hoe de (beademings-)capaciteit van de Intensive Care vergroot kan worden.
Er is aandacht voor het vraagstuk IC-triage en de verdeling van schaarse IC-middelen.

Werkvorm Theorie wordt afgewisseld met scenariotraining.
Toetsing Einde van de dag een theorietoets, die na afloop plenair wordt besproken.
Organisatie

Code Rood in samenwerking met Harry Naber, anesthesioloog Isala, Zwolle

Duur Het betreft een eendaagse cursus.
Locatie ruimten Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, maar kan op verzoek, bij voldoende deelname, ook op locatie plaatsvinden.
Aantal deelnemers Maximaal 12 per scholingsdag
Kosten

€ 750,–
Het cursusbedrag is inclusief het FDM-boek dat ter voorbereiding van de cursus wordt gebruikt. Dit boek wordt vooraf per post aan u toegestuurd.

Accreditatie Voor medisch specialisten en verpleegkundigen voor 6 punten.
Informatie

Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen of ons bellen via de contactpagina.

Data

Helaas is inschrijving momenteel niet mogelijk.

Inschrijven

via de button op deze pagina.

De Nederlandse cursus Fundamental Disaster Management (FDM) bereidt IC-afdelingen voor op de opvang en behandeling van IC-patiënten bij grootschalige rampen. Het FDM-programma biedt IC-professionals handvatten om zich te prepareren op deze opvang en de gevolgen daarvan.

De van oorsprong Amerikaanse cursus is toegespitst op de voorzieningen en mogelijkheden in de Nederlandse situatie. FMD is een eendaagse cursus die rust op twee pijlers:

  1. kennis van specifieke rampen en de medische gevolgen daarvan;
  2. goede organisatie van de IC-zorg

Na de cursus zijn de deelnemers in staat de specifieke medische behoeften van rampenslachtoffers te herkennen en de benodigde behandeling toe te passen. Ze kunnen de IC-organisatie en de inzet van professionals en middelen afstemmen op de behoefte. Daarnaast kunnen deelnemers een leidraad opstellen voor IC-triage en de verdeling van schaarse middelen tijdens een ramp.

Meer informatie en inschrijving.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl