Real life familie- en verwantenopvang

Inschrijven ยป

Voor wie
Leerdoelen
Inhoud
Werkvorm
Toetsing
Organisatie
Duur
Locatie
Aantal deelnemers
Kosten
Accreditatie
Informatie
Data
Inschrijven

Bij een ramp kan er veel onzekerheid bestaan bij familie en verwanten van (mogelijke) slachtoffers. Vooral wanneer er sprake is van vermissing en instanties en hulpverleningsdiensten niet direct informatie kunnen geven. Ziekenhuizen zijn dan vaak een van de eerste locaties waar gezocht gaat worden.

Met behulp van een realistisch scenario, confronteren we het ziekenhuis met een stroom van familie en verwanten. De opvang, begeleiding en het informeren van deze groep zijn vervolgens de oefendoelen waar het ziekenhuis mee aan de slag gaat.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl