Fundamental Disaster Management


De Nederlandse cursus Fundamental Disaster Management (FDM) bereidt IC-afdelingen voor op de opvang en behandeling van IC-patiënten bij grootschalige rampen. Het FDM-programma biedt IC-professionals handvatten om zich te prepareren op deze opvang en de gevolgen daarvan.

De van oorsprong Amerikaanse cursus is toegespitst op de voorzieningen en mogelijkheden in de Nederlandse situatie. FMD is een eendaagse cursus die rust op twee pijlers:

  1. kennis van specifieke rampen en de medische gevolgen daarvan;
  2. goede organisatie van de IC-zorg

Na de cursus zijn de deelnemers in staat de specifieke medische behoeften van rampenslachtoffers te herkennen en de benodigde behandeling toe te passen. Ze kunnen de IC-organisatie en de inzet van professionals en middelen afstemmen op de behoefte. Daarnaast kunnen deelnemers een leidraad opstellen voor IC-triage en de verdeling van schaarse middelen tijdens een ramp.

FDM

 

Instructeurs

De instructeurs zijn allen professionals die werkzaam zijn op de Intensive Care, danwel door hun werk veel in aanraking komen met IC en IC-thematiek. Zij delen hun expertise en enthousiasme graag met de deelnemers aan de cursus.

Geschiedenis

Lees hier het ontstaan van de Nederlandse FDM

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl