Joint Commission International (JCI)

JCI-accreditatie is een internationaal keurmerk voor ziekenhuizen dat meet wat er van alle protocollen en zorgplannen in de praktijk terecht komt. De missie van JCI is het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Accreditatienormen
JCI heeft accreditatienormen voor ziekenhuizen gedefinieerd. De normen zijn gegroepeerd op basis van functies met betrekking tot het leveren van patiëntenzorg: functies met betrekking tot het zorgen voor een veilige, effectieve en goed georganiseerde organisatie; en functies met betrekking tot onderwijs voor medisch beroepsbeoefenaren en onderzoeksprogramma’s met mensen (deze laatste functies zijn alleen van toepassing voor ziekenhuizen van academische medische centra). Deze normen gelden zowel voor de gehele organisatie als voor elke afdeling, eenheid of dienst binnen de organisatie.

Facility Management and Safety (FMS)
FMS (beheer en veiligheid van faciliteiten) is een van de normen en meet de wijze waarop het ziekenhuis een veilige, functionele en effectieve omgeving biedt voor patiënten, (zorg)professionals en andere individuen. Dit is inclusief rampenopvang, beveiliging, veiligheid, brandveiligheid, medische equipment, systeemvoorzieningen, gevaarlijke stoffen/ materialen.

FMS 6
FMS bestaat uit 11 thema’s, waarvan FMS 6 (paraatheid bij rampen) er een is. Hieronder wordt verstaan dat het ziekenhuis een programma ontwikkelt, onderhoudt en test voor het beheer van noodsituaties om te kunnen reageren op crises en rampen die zouden kunnen plaatsvinden.
Het programma:

  • zegt iets over de type, de waarschijnlijkheid en de consequenties van bedreigingen en gebeurtenissen;
  • bepaalt de rol van het ziekenhuis bij een dergelijke gebeurtenis;
  • voorziet in een communicatiestrategie;
  • voorziet in alternatieve zorglocaties;
  • beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van de functionarissen van het ziekenhuis;
  • voorziet in jaarlijkse testen en iedere test wordt geëvalueerd.

Voor meer informatie over JCI: http://www.jointcommissioninternational.org

 

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl