Missie & visie

Missie

Code Rood is toonaangevend als kenniscentrum voor crisispreparatie in de zorg en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in crisissituaties. We worden gezien als een solide en betrouwbare partner.

Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van zorg zijn kernthema’s.

Visie

•  Wij werken vanuit het principe: van, voor en door het veld.
•  Innovatie staat hoog op onze agenda.
•  We vervullen een voortrekkersrol.
•  Onze diensten sluiten goed aan bij de wensen van onze afnemers.
•  Wij leveren diensten op maat.
•  Wij worden door onze klanten en partners gewaardeerd in onze rol van adviseur, projectleider en trainer.
•  Wij zijn transparant over onze activiteiten en behaalde resultaten en brengen deze actief onder de aandacht.
•  Wij hebben een sterke landelijke positie vanuit onze kwaliteit en klantgerichtheid.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl