Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.coderood.nu aan Code Rood verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door het Code Rood bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit per wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl