Netcentrisch werken

Wat is Netcentrisch werken?
Bij de bestrijding van rampen en grote calamiteiten zijn vaak veel partijen betrokken. Het zijn complexe situaties waarin de informatie vaak is versnipperd en het voor alle betrokken organisaties moeilijk is om een goed beeld van de situatie te krijgen. Om dit te verbeteren is het Netcentrisch werken geïntroduceerd. Bij Netcentrisch werken wordt de informatievoorziening zo ingericht dat de betrokken organisaties, waaronder ziekenhuizen, zo snel mogelijk kunnen beschikken over actuele en relevante informatie. Dit leidt tot betere beeldvorming, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor het verbeteren van de oordeelvorming en besluitvorming. Hierin heeft de informatiecoördinator (ICo) een belangrijke rol.

Om de informatie tussen alle teams en organisaties binnen de zorg op een overzichtelijke manier te delen, wordt gebruik gemaakt van een afgeschermde website: het Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ).

Wat doet Code Rood?
Code Rood werkt sinds 2014 samen met HBB-advies. Samen met HBB-advies verzorgen wij op dit moment in de ziekenhuizen van de regio’s Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Acute Zorg Euregio de implementatie van het Netcentrisch werken door te adviseren in de planvorming en het organiseren van scholingsactiviteiten.

We zijn door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) benoemd als preferred partner voor opleiden, trainen en oefenen van de netcentrische werkwijze. Het IFV is de eigenaar van het LCMS-GZ.

Klik hier voor een animatie van Netcentrisch werken.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl