Integraal Crisisplan

Het Integraal Crisisplan als ‘kop’ op bestaande plannen en procedures
Ziekenhuis Isala heeft veel plannen en procedures voor crises en rampen. In de praktijk zijn deze plannen en procedures niet altijd op elkaar afgestemd en kunnen ze zelfs tot belemmeringen in de uitvoering leiden. Het Integraal Crisisplan verbindt de bestaande plannen en procedures en gaat uit van een uniforme aanpak.

Wat doet Code Rood?
Van het Bestuursteam van Isala, Zwolle heeft Code Rood opdracht gekregen het beleid rondom paraatheid bij rampen en noodsituaties conform JCIstandaarden (FMS 6) te ontwikkelen en te implementeren. Op basis van deze opdracht is er een projectgroep gevormd, die onder leiding van Code Rood werkt aan een Integraal Crisisplan dat voldoet aan de JCI-standaard. Bij het ontwikkelen van het Integraal Crisisplan wordt gebruik gemaakt van de notitie Bouwstenen voor de zorgsector. Daarnaast verzorgt Code Rood scholingsactiviteiten voor functionarissen werkzaam op tactisch- en strategisch niveau binnen Isala.

 

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl