Spoedeisende Hulp module (SEH) ZiROP.nl

De SEH module is bedoeld voor alle medewerkers van de SEH, maar kan ook zinvol zijn voor bijvoorbeeld chirurgen die een rol vervullen als medisch coördinator ten tijde van een ramp.

Wat komt aan bod?

01. SEH

  • De registratie en de afhandeling van de melding van een ramp.
  • De besluitvorming voor het opstarten van het ZiROP.
  • Factoren die invloed hebben op de besluitvorming en te nemen maatregelen.
  • Het gewondenspreidingsplan en de rol van de GHOR.
  • De alarmering van medewerkers.
  • Het in gereedheidbrengen van de afdeling voor de opvang van slachtoffers.
  • Het afdelingsplan uitgewerkt aan de hand van de CSCATTT systematiek.
  • Afschalen en nazorg voor medewerkers.

De CSCATTT-systematiek gebruiken wij als “kapstok” voor de verdere indeling van de lesstof. De systematiek is gebaseerd op algemeen toepasbare en internationaal geaccepteerde prioritering van activiteiten van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten en rampen en is zeker ook bruikbaar binnen de SEH. Dit betekent dat er over de onderstaande onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt.

1. Command & Control – wie heeft de leiding over welk proces?
2. Safety – is de veiligheid van medewerkers, de afdeling en slachtoffers geborgd?
3. Communications – hoe is de communicatie geregeld?
4. Assessment – wat is er aan de hand hoe schatten we de situatie in?
5. Triage – wie voert waar welke triage uit?
6. Treatment – wie voert waar welke behandeling uit?
7. Transport – welk slachtoffer gaat wanneer naar welke afdeling?

02. Toets SEH module

03. Herkansing toets SEH module

Naar andere module

Basismodule

CMT module

ICOS

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl