Starten met ZiROP.nl

ZiROP.nl een kwestie van maatwerk. Als u gebruik wilt maken van dit e-learningsprogramma zal Code Rood eerst het ZiROP van uw ziekenhuis beoordelen en na afsluiten van een licentie wordt het ZiROP van uw organisatie ingevoerd in het systeem.

Via de licentie krijgen 125 gebruikers toegang tot ZiROP.nl. De licentie heeft een geldigheidsduur van twee jaar, wat nadien jaarlijks verlengd kan worden.
In onderling overleg wordt de toegang tot de verschillende modules en de beheeromgeving van de gebruikers vastgesteld.
De gebruikersdata (cursisten en beheerder) worden in een Excel-document aangeleverd bij Code Rood. Dit document zal Code Rood importeren. Nadat de implementatie is voltooid, is de lesstof van ZiROP.nl direct beschikbaar.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl