Wat biedt ZiROP.nl

Voor de indeling van onze modules hebben we gekozen voor de leidraad ZiROP. Veel ziekenhuizen hebben hun ZiROP volgens deze leidraad ingedeeld. Door de lesstof op deze manier te presenteren is het voor cursisten herkenbaar en kunnen zij gemakkelijker de lesstof doornemen.

De inhoud van onze modules is tot stand gekomen door de jarenlange ervaring die we hebben opgedaan tijdens het opleiden, trainen en oefenen van het ZiROP in ziekenhuizen. We hebben de beste praktijkvoorbeelden verwerkt in onze lesstof.

De cursist leert eerst hoe en waarom bepaalde onderwerpen en processen in het ZiROP aandacht krijgen en hoe dit vervolgens het best kan worden georganiseerd. Aansluitend leert de cursist hoe deze onderwerpen en processen binnen het eigen ziekenhuis of de eigen afdeling zijn geregeld.

De lesstof wordt interactief aangeboden. Dit betekent dat de cursist aan de hand van vragen en opdrachten met de lesstof aan de slag gaat. Bij de presentatie van de lesstof wordt gebruik gemaakt van eigen fotomateriaal, animaties en afbeeldingen. Belangrijke documenten of formulieren uit het eigen ZiROP of het afdelingsplan kunnen in de lesstof worden opgenomen.

Tot slot willen we benadrukken dat alle modules gecombineerd kunnen worden met andere scholingsactiviteiten die Code Rood aanbiedt.

Informatie over de inhoud van de verschillende modules vindt u door te klikken in de verwijzende blokken op deze pagina.

© 2016 Code Rood   |   Internetbureau: Webton.nl